Да научим JavaScript

Програмиране с JavaScript - ръководства, примери и полезни връзки

Factory, Singleton, Adapter, Decorator, Observer, Iterator, Module  в JavaScript
Learn JavaScript

Factory, Singleton, Adapter, Decorator, Observer, Iterator, Module в JavaScript

Разработката на софтуер винаги е била свързана с предизвикателства и проблеми. Често срещаните проблеми водят до повтарящи се решения. За да се избегнат тези проблеми и да се подобри качеството на софтуерния код, инженерите използват добре известните "Design Patterns" (Шаблони на проектиране). Тези шаблони са повтарящи се решения на често
7 min read
Как да създадаем миграции с Sequelize
Node.js

Как да създадаем миграции с Sequelize

Миграции в Sequelize представляват начин за автоматично създаване или обновяване на таблиците в базата данни спрямо определена схема (модел). С помощта на миграции може да се запази историята на промените във времето, както и да се осигури възможност за бързо преминаване от една версия на схемата към друга. За да
2 min read
Как се работи със Sequalize
Node.js

Как се работи със Sequalize

Sequelize е ORM (Object-Relational Mapping) библиотека за Node.js, която улеснява работата с релационни бази данни като MySQL, PostgreSQL, SQLite и други, като предоставя JavaScript интерфейс за извършване на заявки към базата данни. Ето някои от основните стъпки за работа с Sequelize: Инсталирайте Sequelize и драйвера за базата данни, с
1 min read
Каква е разликата между let, const и var?
Learn JavaScript

Каква е разликата между let, const и var?

В JavaScript, let и const са ключови думи за деклариране на променливи, но имат различни свойства. let let създава променлива, която може да бъде променяна: let x = 10; x = 20; // можем да променяме стойността на x console.log(x); // 20 let декларира променлива, която може да бъде присвоена и променена
2 min read
Какво е Sequelize?
Node.js

Какво е Sequelize?

Sequelize е ORM (Object-Relational Mapping) библиотека за Node.js, която улеснява взаимодействието между приложението и релационната база данни. Тя поддържа множество релационни СУБД като MySQL, PostgreSQL, SQLite и MSSQL. ORM-ите работят като мост между релационните бази данни и обектно-ориентираните езици като JavaScript. Те позволяват да се работи с базата данни
2 min read
Въведение в TypeScript - какво е TypeScript и как се използва.
TypeScript

Въведение в TypeScript - какво е TypeScript и как се използва.

TypeScript е статично типизиран език за програмиране, който е създаден от Microsoft. Той е разширение на JavaScript, което добавя статична типизация и други функционалности към езика. В тази статия ще разгледаме какво е TypeScript, защо е полезен и как се използва. Какво е TypeScript? TypeScript е език за програмиране, който
4 min read
Как да използваме JavaScript за да валидираме формa за регистрация на уебсайт?
Learn JavaScript

Как да използваме JavaScript за да валидираме формa за регистрация на уебсайт?

JavaScript е мощен език, който ни позволява да валидираме и обработваме форми за регистрация на потребители на уебсайта. Добавяне на HTML форма Първо, трябва да добавим HTML форма към уебстраницата си. Например:


5 min read
Добри практики за оптимизиране на JavaScript и подобряване на производителността на уебсайта.
Learn JavaScript

Добри практики за оптимизиране на JavaScript и подобряване на производителността на уебсайта.

JavaScript е един от основните езици за програмиране на уебсайти и има огромно значение за производителността на сайтовете. В тази статия ще разгледаме няколко най-добри практики за оптимизиране на JavaScript и подобряване на производителността на уебсайта. Използвайте локални променливи вместо глобални променливи Използването на глобални променливи може да забави изпълнението
5 min read
Как да използваме JavaScript за да взаимодействаме с API
Learn JavaScript

Как да използваме JavaScript за да взаимодействаме с API

Използване на Fetch API Fetch API е новата технология за заявки в JavaScript, която е въведена с ES6. Тя позволява лесно изпращане на заявки към API-та на други уеб приложения и получаване на отговорите от тях. fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1') .then(response => response.json()) .then(data => console.
2 min read
Как да използваме JavaScript за да създадем динамични уеб страници.
Learn JavaScript

Как да използваме JavaScript за да създадем динамични уеб страници.

JavaScript е мощен програмен език, който може да се използва за създаване на динамични уеб страници. 1. Смяна на текста и съдържанието на елементите JavaScript може да се използва за промяна на текста и съдържанието на елементите на уеб страницата. Например, ако имате елемент с id "header", можете да използвате
4 min read
Регулярни изрази (Regex)
Learn JavaScript

Регулярни изрази (Regex)

Регулярните изрази са мощен инструмент за търсене и обработка на текст. В JavaScript те се използват за да проверявате дали низ от символи отговаря на даден шаблон. Например, ако искате да проверите дали низът "JavaScript" се съдържа в друг низ, може да използвате следния регулярен израз: /JavaScript/ Този регулярен израз
3 min read
Какво е this?
Learn JavaScript

Какво е this?

this е специална ключова дума в JavaScript, която се използва за достъп до текущия обект. Това означава, че тя има различни стойности в зависимост от контекста, в който се използва. Най-често this се използва в контекста на обект, за да се получи достъп до свойствата му. В този случай this
2 min read
Node.js - бързо ръководство
Node.js

Node.js - бързо ръководство

Създаване на приложение с Node.js Създаването на приложение в Node.js започва с инициализация на проекта с помощта на npm. Направете следното: Отворете терминал и изберете директорията, където ще съхранявате проекта. Изпълнете следната команда, за да инициализирате проекта и да създадете package.json файл: npm init Какво е package.
2 min read
Rest и Spread Оператори
Learn JavaScript

Rest и Spread Оператори

В JavaScript ES6 въведоха два нови оператора - Rest и Spread, които могат да бъдат използвани за манипулация на масиви, обекти и функции. Rest операторът се представя с три точки (...), като се използва в параметрите на функцията и може да събира оставащите аргументи в масив. Това означава, че можем да
2 min read
Underscore.js - какво е, как ни помага и няколко примера
Learn JavaScript

Underscore.js - какво е, как ни помага и няколко примера

Underscore.js е библиотека за JavaScript, която предоставя набор от функции за обработка на данни и манипулации на обекти в езика. Тази библиотека има за цел да предостави удобен начин за манипулиране на данни, като по този начин опростява и ускорява процеса на разработка на JavaScript приложения. Сред функциите, предоставени
2 min read
Избор на редактор за програмиране
Learn JavaScript

Избор на редактор за програмиране

Когато става дума за избор на редактор за програмиране, има много опции на пазара. Някои от тях са платени, други са безплатни, но в крайна сметка изборът зависи от предпочитанията на програмиста. Въпреки това, в тази статия ще разгледаме защо Visual Studio Code е един от най-добрите редактори за програмиране
3 min read
Аsync и Аwait синтаксис

Аsync и Аwait синтаксис

Async/Await е синтаксис в JavaScript, който се използва за управление на асинхронен код. Когато извършваме асинхронни операции като изпращане на заявки към API или база данни, ни трябва начин да се уверим, че кодът, който следва, ще изчака тези операции да завършат преди да продължи напред. С async/await,
1 min read
Какво е Node.js?
Node.js Featured

Какво е Node.js?

Node.js е среда за изпълнение на JavaScript код извън браузър. Той използва Google V8 Engine, който изпълнява JavaScript кода много бързо. Node.js е проектиран да работи със сървърни приложения, като осигурява същите възможности като традиционните сървърни езици като PHP, Ruby, Python и други. С Node.js, програмистите могат
1 min read
Какво е callback?
Learn JavaScript Featured

Какво е callback?

Callback е функция, която се предава като аргумент на друга функция и се извиква, когато първата функция приключи своето изпълнение. В JavaScript, използването на callback функции е много често и се използва, когато е необходимо да се изчака завършването на определена операция, преди да продължи изпълнението на други операции. Пример
1 min read
Какво е Promise?
Learn JavaScript Featured

Какво е Promise?

Promise е обект в JavaScript, който се използва за обработка на асинхронни операции. Той представлява асинхронен процес, който може да завърши успешно или да бъде отхвърлен, като дава възможност за обработка на резултата в бъдещ момент. Promise има три състояния: * pending (очакване) - началното състояние, когато Promise е създаден, но
2 min read
JavaScipt  - Синтаксис
Learn JavaScript Featured

JavaScipt - Синтаксис

Синтаксисът на JavaScript е сравнително лесен за разбиране. В тази статия ще разгледаме, някои от основните елементи на синтаксиса на JavaScript - ECMAScript 6 (ES6). Какво е ES6? ES6 (ECMAScript 2015) е версия на стандарта на JavaScript, която е публикувана през 2015 г. Тя включва значително количество нови функционалности и
4 min read
Основни принципи на програмирането
Learn JavaScript

Основни принципи на програмирането

Програмирането е процес на създаване на инструкции, които компютърът може да разбере и изпълни. Основните принципи на програмирането са универсални и се прилагат във всякакви езици за програмиране. Тези принципи включват алгоритми, структури от данни и обектно-ориентирано програмиране. 1. Алгоритми Алгоритмите са стъпкови инструкции, които описват какво трябва да се
2 min read
JavaScript
Learn JavaScript

JavaScript

JavaScript е един от най-популярните езици за програмиране в света. 1. JavaScript е лесен за учене JavaScript е език с лесен за разбиране синтаксис. Той е сходен с други езици за програмиране като C++, Java и PHP. Това го прави лесен за учене за начинаещи програмисти. 2. JavaScript е широко
2 min read