Как да създадаем миграции с Sequelize

Как да създадаем миграции с Sequelize
Photo by Julia Craice / Unsplash

Миграции в Sequelize представляват начин за автоматично създаване или обновяване на таблиците в базата данни спрямо определена схема (модел). С помощта на миграции може да се запази историята на промените във времето, както и да се осигури възможност за бързо преминаване от една версия на схемата към друга.

За да създадете миграция с Sequelize, трябва да изпълните следните стъпки:

Инсталирайте пакета за миграции на Sequelize

npm install sequelize
npm install --save-dev sequelize-cli

Създайте файл с конфигурация за миграции .sequelizerc. Този файл трябва да съдържа пътищата до моделите, миграциите и конфигурацията за базата данни.

const path = require('path');

module.exports = {
 'config': path.resolve('config', 'database.js'),
 'models-path': path.resolve('models'),
 'seeders-path': path.resolve('seeders'),
 'migrations-path': path.resolve('migrations')
}

Създайте първа миграция с помощта на CLI на Sequelize.

sequelize migration:generate --name create-users

Това ще създаде нов файл за миграция в папката migrations, наречен XXXXXXXXXXXXX-create-users.js, където XXXXXXXXXXXXX е времевата маркировка на миграцията.

Отворете файла за миграция и дефинирайте въпросните промени, които искате да направите. Например, за да създадете таблица "users" с три полета, "firstName", "lastName" и "email", може да използвате следния код:

'use strict';

module.exports = {
 up: async (queryInterface, Sequelize) => {
  await queryInterface.createTable('users', {
   id: {
    type: Sequelize.INTEGER,
    autoIncrement: true,
    primaryKey: true,
    allowNull: false
   },
   firstName: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false
   },
   lastName: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false
   },
   email: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false,
    unique: true
   },
   createdAt: {
    type: Sequelize.DATE,
    allowNull: false
   },
   updatedAt: {
    type: Sequelize.DATE,
    allowNull: false
   }
  });
 },

 down: async (queryInterface, Sequelize) => {
  await queryInterface.dropTable('users');
 }
};

Изпълнете миграцията към базата данни.

sequelize db:migrate

Това ще изпълни up метода на всички миграции, които все още не са били изпълнени към базата данни. Ако искате да отмените миграцията, можете да изпълните следната команда:

sequelize db:migrate:undo

Това ще изпълни down метода на последната миграция, която е била приложена към базата данни. Ако искате да отмените няколко миграции, можете да изпълните командата db:migrate:undo:all, която ще изпълни down метода на всички приложени миграции в обратен ред.

Също така, можете да използвате миграции, за да промените вече съществуваща таблица, като добавите, премахнете или промените полета. За да направите това, трябва да създадете нова миграция и да дефинирате нужните промени в up метода. Например, за да добавите ново поле "age" към таблицата "users", можете да използвате следния код:

'use strict';

module.exports = {
 up: async (queryInterface, Sequelize) => {
  await queryInterface.addColumn('users', 'age', {
   type: Sequelize.INTEGER,
   allowNull: true
  });
 },

 down: async (queryInterface, Sequelize) => {
  await queryInterface.removeColumn('users', 'age');
 }
};

След като създадете миграцията, можете да изпълните командата db:migrate за да я приложите към базата данни и да добавите новото поле "age" към таблицата "users".

Използването на миграции в Sequelize може да бъде мощен инструмент за управление на схемата на базата данни. Те ви позволяват да следите историята на промените в схемата, да осигурите консистентността на данните и да улесните разработката на приложението.