lrnjs

Factory, Singleton, Adapter, Decorator, Observer, Iterator, Module  в JavaScript
Learn JavaScript

Factory, Singleton, Adapter, Decorator, Observer, Iterator, Module в JavaScript

Разработката на софтуер винаги е била свързана с предизвикателства и проблеми. Често срещаните проблеми водят до повтарящи се решения. За да се избегнат тези проблеми и да се подобри качеството на софтуерния код, инженерите използват добре известните "Design Patterns" (Шаблони на проектиране). Тези шаблони са повтарящи се решения на често
7 min read
Как да създадаем миграции с Sequelize
Node.js

Как да създадаем миграции с Sequelize

Миграции в Sequelize представляват начин за автоматично създаване или обновяване на таблиците в базата данни спрямо определена схема (модел). С помощта на миграции може да се запази историята на промените във времето, както и да се осигури възможност за бързо преминаване от една версия на схемата към друга. За да
2 min read
Как се работи със Sequalize
Node.js

Как се работи със Sequalize

Sequelize е ORM (Object-Relational Mapping) библиотека за Node.js, която улеснява работата с релационни бази данни като MySQL, PostgreSQL, SQLite и други, като предоставя JavaScript интерфейс за извършване на заявки към базата данни. Ето някои от основните стъпки за работа с Sequelize: Инсталирайте Sequelize и драйвера за базата данни, с
1 min read
Каква е разликата между let, const и var?
Learn JavaScript

Каква е разликата между let, const и var?

В JavaScript, let и const са ключови думи за деклариране на променливи, но имат различни свойства. let let създава променлива, която може да бъде променяна: let x = 10; x = 20; // можем да променяме стойността на x console.log(x); // 20 let декларира променлива, която може да бъде присвоена и променена
2 min read
Какво е Sequelize?
Node.js

Какво е Sequelize?

Sequelize е ORM (Object-Relational Mapping) библиотека за Node.js, която улеснява взаимодействието между приложението и релационната база данни. Тя поддържа множество релационни СУБД като MySQL, PostgreSQL, SQLite и MSSQL. ORM-ите работят като мост между релационните бази данни и обектно-ориентираните езици като JavaScript. Те позволяват да се работи с базата данни
2 min read
Въведение в TypeScript - какво е TypeScript и как се използва.
TypeScript

Въведение в TypeScript - какво е TypeScript и как се използва.

TypeScript е статично типизиран език за програмиране, който е създаден от Microsoft. Той е разширение на JavaScript, което добавя статична типизация и други функционалности към езика. В тази статия ще разгледаме какво е TypeScript, защо е полезен и как се използва. Какво е TypeScript? TypeScript е език за програмиране, който
4 min read
Как да използваме JavaScript за да валидираме формa за регистрация на уебсайт?
Learn JavaScript

Как да използваме JavaScript за да валидираме формa за регистрация на уебсайт?

JavaScript е мощен език, който ни позволява да валидираме и обработваме форми за регистрация на потребители на уебсайта. Добавяне на HTML форма Първо, трябва да добавим HTML форма към уебстраницата си. Например:


5 min read
Добри практики за оптимизиране на JavaScript и подобряване на производителността на уебсайта.
Learn JavaScript

Добри практики за оптимизиране на JavaScript и подобряване на производителността на уебсайта.

JavaScript е един от основните езици за програмиране на уебсайти и има огромно значение за производителността на сайтовете. В тази статия ще разгледаме няколко най-добри практики за оптимизиране на JavaScript и подобряване на производителността на уебсайта. Използвайте локални променливи вместо глобални променливи Използването на глобални променливи може да забави изпълнението
5 min read
Как да използваме JavaScript за да взаимодействаме с API
Learn JavaScript

Как да използваме JavaScript за да взаимодействаме с API

Използване на Fetch API Fetch API е новата технология за заявки в JavaScript, която е въведена с ES6. Тя позволява лесно изпращане на заявки към API-та на други уеб приложения и получаване на отговорите от тях. fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1') .then(response => response.json()) .then(data => console.
2 min read
Как да използваме JavaScript за да създадем динамични уеб страници.
Learn JavaScript

Как да използваме JavaScript за да създадем динамични уеб страници.

JavaScript е мощен програмен език, който може да се използва за създаване на динамични уеб страници. 1. Смяна на текста и съдържанието на елементите JavaScript може да се използва за промяна на текста и съдържанието на елементите на уеб страницата. Например, ако имате елемент с id "header", можете да използвате
4 min read
Регулярни изрази (Regex)
Learn JavaScript

Регулярни изрази (Regex)

Регулярните изрази са мощен инструмент за търсене и обработка на текст. В JavaScript те се използват за да проверявате дали низ от символи отговаря на даден шаблон. Например, ако искате да проверите дали низът "JavaScript" се съдържа в друг низ, може да използвате следния регулярен израз: /JavaScript/ Този регулярен израз
3 min read
Какво е this?
Learn JavaScript

Какво е this?

this е специална ключова дума в JavaScript, която се използва за достъп до текущия обект. Това означава, че тя има различни стойности в зависимост от контекста, в който се използва. Най-често this се използва в контекста на обект, за да се получи достъп до свойствата му. В този случай this
2 min read
Node.js - бързо ръководство
Node.js

Node.js - бързо ръководство

Създаване на приложение с Node.js Създаването на приложение в Node.js започва с инициализация на проекта с помощта на npm. Направете следното: Отворете терминал и изберете директорията, където ще съхранявате проекта. Изпълнете следната команда, за да инициализирате проекта и да създадете package.json файл: npm init Какво е package.
2 min read
Rest и Spread Оператори
Learn JavaScript

Rest и Spread Оператори

В JavaScript ES6 въведоха два нови оператора - Rest и Spread, които могат да бъдат използвани за манипулация на масиви, обекти и функции. Rest операторът се представя с три точки (...), като се използва в параметрите на функцията и може да събира оставащите аргументи в масив. Това означава, че можем да
2 min read
Underscore.js - какво е, как ни помага и няколко примера
Learn JavaScript

Underscore.js - какво е, как ни помага и няколко примера

Underscore.js е библиотека за JavaScript, която предоставя набор от функции за обработка на данни и манипулации на обекти в езика. Тази библиотека има за цел да предостави удобен начин за манипулиране на данни, като по този начин опростява и ускорява процеса на разработка на JavaScript приложения. Сред функциите, предоставени
2 min read
Основни принципи на програмирането
Learn JavaScript

Основни принципи на програмирането

Програмирането е процес на създаване на инструкции, които компютърът може да разбере и изпълни. Основните принципи на програмирането са универсални и се прилагат във всякакви езици за програмиране. Тези принципи включват алгоритми, структури от данни и обектно-ориентирано програмиране. 1. Алгоритми Алгоритмите са стъпкови инструкции, които описват какво трябва да се
2 min read
JavaScript
Learn JavaScript

JavaScript

JavaScript е един от най-популярните езици за програмиране в света. 1. JavaScript е лесен за учене JavaScript е език с лесен за разбиране синтаксис. Той е сходен с други езици за програмиране като C++, Java и PHP. Това го прави лесен за учене за начинаещи програмисти. 2. JavaScript е широко
2 min read