ORM

A collection of 3 posts
Как да създадаем миграции с Sequelize
Node.js

Как да създадаем миграции с Sequelize

Миграции в Sequelize представляват начин за автоматично създаване или обновяване на таблиците в базата данни спрямо определена схема (модел). С помощта на миграции може да се запази историята на промените във времето, както и да се осигури възможност за бързо преминаване от една версия на схемата към друга. За да
2 min read
Как се работи със Sequalize
Node.js

Как се работи със Sequalize

Sequelize е ORM (Object-Relational Mapping) библиотека за Node.js, която улеснява работата с релационни бази данни като MySQL, PostgreSQL, SQLite и други, като предоставя JavaScript интерфейс за извършване на заявки към базата данни. Ето някои от основните стъпки за работа с Sequelize: Инсталирайте Sequelize и драйвера за базата данни, с
1 min read
Какво е Sequelize?
Node.js

Какво е Sequelize?

Sequelize е ORM (Object-Relational Mapping) библиотека за Node.js, която улеснява взаимодействието между приложението и релационната база данни. Тя поддържа множество релационни СУБД като MySQL, PostgreSQL, SQLite и MSSQL. ORM-ите работят като мост между релационните бази данни и обектно-ориентираните езици като JavaScript. Те позволяват да се работи с базата данни
2 min read