learnjs

Избор на редактор за програмиране
Learn JavaScript

Избор на редактор за програмиране

Когато става дума за избор на редактор за програмиране, има много опции на пазара. Някои от тях са платени, други са безплатни, но в крайна сметка изборът зависи от предпочитанията на програмиста. Въпреки това, в тази статия ще разгледаме защо Visual Studio Code е един от най-добрите редактори за програмиране
3 min read
Аsync и Аwait синтаксис

Аsync и Аwait синтаксис

Async/Await е синтаксис в JavaScript, който се използва за управление на асинхронен код. Когато извършваме асинхронни операции като изпращане на заявки към API или база данни, ни трябва начин да се уверим, че кодът, който следва, ще изчака тези операции да завършат преди да продължи напред. С async/await,
1 min read
Какво е Node.js?
Node.js Featured

Какво е Node.js?

Node.js е среда за изпълнение на JavaScript код извън браузър. Той използва Google V8 Engine, който изпълнява JavaScript кода много бързо. Node.js е проектиран да работи със сървърни приложения, като осигурява същите възможности като традиционните сървърни езици като PHP, Ruby, Python и други. С Node.js, програмистите могат
1 min read
Какво е callback?
Learn JavaScript Featured

Какво е callback?

Callback е функция, която се предава като аргумент на друга функция и се извиква, когато първата функция приключи своето изпълнение. В JavaScript, използването на callback функции е много често и се използва, когато е необходимо да се изчака завършването на определена операция, преди да продължи изпълнението на други операции. Пример
1 min read
Какво е Promise?
Learn JavaScript Featured

Какво е Promise?

Promise е обект в JavaScript, който се използва за обработка на асинхронни операции. Той представлява асинхронен процес, който може да завърши успешно или да бъде отхвърлен, като дава възможност за обработка на резултата в бъдещ момент. Promise има три състояния: * pending (очакване) - началното състояние, когато Promise е създаден, но
2 min read
JavaScipt  - Синтаксис
Learn JavaScript Featured

JavaScipt - Синтаксис

Синтаксисът на JavaScript е сравнително лесен за разбиране. В тази статия ще разгледаме, някои от основните елементи на синтаксиса на JavaScript - ECMAScript 6 (ES6). Какво е ES6? ES6 (ECMAScript 2015) е версия на стандарта на JavaScript, която е публикувана през 2015 г. Тя включва значително количество нови функционалности и
4 min read